Personaliteenused

Toetame vajaliku dokumentatsiooni ja parimate lahendustega.

  • Töösuhte dokumendid – konsultatsioonist valmis dokumentideni (tööleping, ametijuhendid ja töökirjeldused)
  • Mugavad ja parimad lahendused arenguvestluste jaoks
  • Koolitusvajaduse kaardistamine
  • Töötulemuste hindamine
  • Organisatsiooni sisekliima uurimine
  • Töökorraldus reeglite koostamine, graafikud
  • Värbamiskampaaniad
  • Kandideerimislehe koostamine ja toimetamine
  • Personaliotsing
  • Tööandja bränding

Küsige pakkumist