Protsesside süstematiseerimine ja automatiseerimine

Aitame teie ärisüsteemid ja -protsessid viia uuele tasemele, et tagada efektiivsus ja tulemuslikkus.

Teenused:

 • Protsesside analüüs ja kaardistamine:
  • Praeguste protsesside põhjalik analüüs
  • Kitsaskohtade ja ebatõhususe tuvastamine
  • Protsesside parendamine
 • Strateegiliste eesmärkidega joondamine:
  • Strateegiliste eesmärkide ülevaatus
  • Protsesside kohandamine eesmärkidega
  • Oluliste tulemusnäitajate kaardistamine
 • Töövoogude optimeerimine:
  • Praeguste töövoogude kaardistamine
  • Töövoogude süstematiseerimine ja automatiseerimine
  • Tarbetute sammude tuvastamine ja kõrvaldamine
  • Kommunikatsiooni ja koostöö parendamine

In addition, several other services depending on the specifics and needs of the company.

Ask for a quote